Atelierroute 2023

Atelierroute 2023

23 en 24 september 2023

Als bezoeker van de Open Atelierroute had ik dit jaar – bijna – niets te klagen over het weer. Het was mooi nazomerweer, met op zaterdagmiddag een kort buitje.

Ik had besloten om een mix van bezoeken af te leggen om een zo goed mogelijke indruk te krijgen van het hele festijn.

Op zaterdag koos ik voor een zevental kunstenaars met een atelier buiten het centrum van Almelo. Dat bracht leuke ontmoetingen met nieuwe deelnemers. De meesten hadden nog niet erg veel bezoekers gehad. Wel ontstonden al pratend leuke ideeën om meer bezoekers naar de buitenlocaties te trekken. Ook stonden we even stil bij het droeve nieuws dat Jos Engbersen half september was overleden.

Op zondag mochten Hilde Klaassens en ik met wethouder Margreet Overmeen, met haar man en met beleidsadviseur cultuur Inge ter Horst een fietstocht maken. We begonnen bij het Kreatief Centrum bij Hof 88, waar vijf kunstenaars deelnamen aan de Atelierroute. Vier van hen hadden pas op 1 juli de sleutel van hun nieuwe atelier gekregen.

Daarna fietsten we naar het Kunst Punt Almelo, waar drie kunstenaars de wethouder ontvingen. Hier werd een broodje gegeten en gesproken over het belang van samenwerking tussen beeldend kunstenaars en de gemeente. Wij gaven aan blij te zijn met alle tijdelijke oplossingen, maar ook behoefte te hebben aan meer structurele atelierruimte en expositieruimte. De wethouder was goed op de hoogte en was vol lof over de initiatieven die de kunstenaars hadden genomen. Ze wil zich inzetten voor meer structurele oplossingen.

Het laatste geplande bezoek was aan de kunstwerkplaats op de Achtzaligheden; op de nominatie om gesloopt te worden, maar voorlopig nog – maar dan zonder verwarming – beschikbaar voor de kunstenaars. Vijf van hen deden mee aan de Atelierroute. Jan Hooftman krijgt daarbij een eervolle vermelding. Hij had Anna Velten, model en danseres, bereid gevonden om in een witte overall op muziek te dansen, waarbij de bezoekers werden uitgenodigd om de overall  te beschilderen. De wethouder trok haar schoenen uit en een verfschort aan en deed enthousiast mee.

Na het officiële gedeelte fietsten we naar The Little Church, waar twee kunstenaars in de ruimte van het Pop-podium zaten. Ze waren uiteraard zeer blij met dit onverwachte bezoek. De eigenaar van TLC wil de huizen naast de voormalige kerk openstellen voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, waarbij mensen met een beperking een streepje voor hebben.

Daarna heb ik met Hilde twee kunstenaars buiten het centrum en in mijn eentje twee kunstenaars op de Herengracht bezocht. In totaal dus, voor wie heeft meegeteld, 22 van de 43 deelnemers.

Op zondagavond was er nog een after party in het Kunst Punt Almelo, waarbij iedereen zijn ervaringen van het weekend deelde.

In de dagen na het weekend, bij het ophalen van de kunstwerken van de Overzichtstentoonstelling in het Huis van Katoen en Nu, werd nog even nagekaart. Voor enkele kunstenaars buiten het centrum viel het bezoek over het hele weekend tegen. De overgrote meerderheid, zeker waar clusters van kunstenaars waren, was zeer te spreken over de bezoekersaantallen.

De bezoekersaantallen waren hoger dan in 2022. Als activiteit was voor mij het weekend van de Open Ateliers Almelo al met al behoorlijk geslaagd. Door alle inspirerende gesprekken en omdat ik de wethouder aan onze zijde voelde.

Tenslotte: Uitnodiging aan Jan Hooftman, Floortje van Loon en anderen om hun beste foto’s met een paar toelichtende zinnen naar Hubert te sturen om ze op de website te plaatsen.

De foto bij dit bericht is van mij: wethouder Margreet Overmeen in het atelier van Randy van Lingen. Achter haar Inge ter Horst. Wie goed kijkt ziet achter Randy een Love gun en een kingsize Revolver.

Arie-Jan Arbouw

Afbeelding1
Scroll naar boven